آسمان آتش با ظاهری جدید

آسمان آتش با ظاهری جدید

12 ژوئن 16

قالب جدید آسمان آتش بعد از 180 روز کاری و غیره کاری تغییر کرد !   چرا قالب تغییر دادیم ؟ با انتقادات زیاد کاربران عزیز در مورد قالب وب سایت و روند رو به کاهش بازدید ها تصمیم گرفتیم یه وب تکونی اساسی به وب سایت بدیم و قالب جدید را برای نمایش روی وب سایت بزاریم . بعد چندین روز تلاش تونستیم...