حافظه Swap چیست و چگونه آن را در CentOS اضافه کنیم؟

حافظه Swap چیست و چگونه آن را در CentOS اضافه کنیم؟

27 اکتبر 16

سیستم عامل برای اینکه بتواند برنامه ای را اجرا کند، باید آن برنامه را به داخل حافظه اصلی (RAM) منتقل کند. درسیستم عامل های مدرن امروزی در هر لحظه تعداد زیادی برنامه در حال اجرا هستند همچنین تعداد زیادی سرویس نیز در پس زمینه در حال اجرا می باشند. با توجه به این که مقدار حافظه اصلی کامپیوتر محدود است،...